top of page
Sørafrika_omslag.jpg

Sør-Afrikas historie

Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring

2016

Sør-Afrika er en stormakt på det afrikanske kontinentet, og har en særpreget historie med sterke innslag av undertrykking og rasisme.
Denne boka er en faglig framstilling som også er skrevet med sikte på alle som er interessert i afrikansk historie og det sørafrikanske samfunnets framtid.
I de første kapitlene møter vi jegere og sankere, europeisk kolonialisme og afrikansk motstand i mange former. Hovedtyngden er lagt på sørafrikansk historie etter 1910, med vekt på landets plass i verdensøkonomien, hvitt mindretallsstyre, apartheid og kampen for frigjøring. De siste kapitlene er viet apartheidregimets sammenbrudd, den vanskelige overgangen til demokrati og den motsetningsfylte utviklingen i «regnbuesamfunnet». En rød tråd gjennom boka er hvordan perspektivene på Sør-Afrikas historie har gjennomgått store forandringer.
Sistekapitlet i boka er skrevet i samarbeid med Marianne Millstein.

Sør-Afrika: Publications

Anmeldelser og omtaler

bech%20sa_edited.jpg

Tore Linne Eriksens mange år i solidaritetsarbeid og den internasjonale kampen mot apartheid, hans langvarige interesse for Sør-Afrika og hans enorme kunnskaper om landet og regionen for øvrig avspeiles i fakta-rikdommen i boka og i en imponerende litteraturliste. 

Jon Bech i Bistandsaktuelt

MandelaNytid_edited.jpg

Historieboken vi trengte om Sør-Afrika har endelig kommet – og den kunne antakelig ikke vært ført i pennen av noen andre. Historien er dramatisk, mangfoldig og rystende, men etterlater seg også optimisme og håp.

Halle Jørn Hansen i NyTid

charter.jpg

Få områder i Afrika har en så rik og mangefasettert historisk litteratur som Sør-Afrika. Det er et kjennetegn ved Tore Linné Eriksens forfatterskap at han evner å integrere enorme mengder med litteratur, så også her. (..) Leseren kan være trygg på å befinne seg i forskningsfronten.

Randi Rønning Balsvik i Historisk Tidsskrift

Sør-Afrika: Anmeldelser
bottom of page