top of page

Om Tore

Tore Linné Eriksen er en norsk historiker, utviklingsforsker og faglitterær forfatter. Han har særlig vært opptatt av afrikansk historie, global- og miljøhistorie, Nord/Sør-forhold og den tredje verdens politisk økonomi. landenes posisjon i verdensøkonomien. Han er født i 1945 og vokste opp på Kolbotn i Nedre Follo. Eriksen er tidligere elev ved Oslo Katedralskole, og tok i 1963 initiativ til Operasjon Dagsverk. For dette ble han i 2020 utnevnt til æresmedlem i Elevorganisasjonen. 


I 1965/66 var han forlagsredaktør i PAX forlag, og i 1968 formann i Det Norske Studentersamfund og redaksjonssekretær i ukeavisa Orientering. Med grunnfag statsvitenskap og mellomfag historie ved Universitetet i Oslo tok han hovedfag i afrikansk historie ved Universitetet i Trondheim i 1974, før han flyttet til Lusaka i Zambia, der han blant annet utførte utredningsoppdrag for SIDA, organet for svensk utviklingssamarbeid. I 1977 tok han sosiologi mellomfag ved Universitetet i Oslo før han ble forsker ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. I 1979-1981 var han sjefredaktør for humaniora og samfunnsvitenskap i Universitetsforlaget.Han var i perioden 1981–1997 ansatt som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, som også inkluderte et opphold som stipendiatforsker for NUPI/ UN Institute for Namibia i Zambia fra 1983-1985. Han var fra 1997 førsteamanuensis i Utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og fra 2007 til 2014 professor samme sted (nå: OsloMet-Storbyuniversitet). Han har hatt lengre opphold i Zambia, Zimbabwe og India.


Tore Linné Eriksen har skrevet, redigert eller medvirket i rundt 80 publikasjoner, hvorav mange lærebøker for videregående skole og høyere utdanning (se bibliografi). For disse utgivelsene har han mottatt en rekke priser, deriblant The Conover-Porter Award, African Studies Association (USA) for The Political Economy of Namibia (1986), og Brageprisen for lærebøkene Norge og verden fra 1850 til 1940 og Norge og verden etter 1940 (1993). For boka om Nelson Mandela (2002) mottok han dessuten Kulturrådets pris for beste fagbok for barn og ungdom. I 2008 ble han tildelt Høgskolen i Oslos formidlingspris, og i 2010 ble han tildelt Historisk Tidsskrift-prisen av Den norske historiske forening for artikkelen «Folkemord i et komparativt koloniperspektiv: et riss av en fagdebatt».

Tore Linné Eriksen har også hatt en rekke politiske verv, blant annet i Fellesrådet for Afrika, Nei til EU, Attac, Utviklingsfondet, Handelskampanjen og Sosialistisk Venstreparti. Under Libyakrigen i 2011 meldte han seg ut av SV etter å ha vært medlem helt siden oppstarten i 1961. Han er i dag medlem av Rødt, fast bokanmelder i Klassekampen og bokredaktør i Gnist. Marxistisk Tidsskrift.


Kilder: Store Norske Leksikon og Wikipedia.

Om Tore: Tekst
Om Tore: Tekst
Om Tore: Tekst
bottom of page