Bokmeldinger

Her vil det etter hvert publiseres et utvalg bokmeldinger fra Klassekampen, Gnist osv.

Verdenshistorie. Med fortiden som speil. 

Terje Tvedt (2020)