Bokmeldinger

Her vil det etter hvert publiseres et utvalg bokmeldinger fra Klassekampen, Gnist osv.

Verdenshistorie. Med fortiden som speil. 

Terje Tvedt (2020)

 

Bokmeldinger fra Gnist

Rachel Holmes:
Sylvia Pankhurst. Natural born rebel
London: Bloomsbury, 2020, 976 s.